Kalkfjerner spray 750 ml - Bling

Varenr.: 9056393

14,95/stk 19,93 pr. ltr
  • Bling kalkfjerner fjerner effektivt kalk i badeværelset og andre steder i hjemmet, hvor der samler sig kalk
  • Kan bruges til fx vandhaner, klinker og håndvaske samt overflade af rustfrit stål, glas og plast
  • Sprayes på og lad virke, inden det tørres af - kan gentages ved genstridige kalkaflejringer
  • Indeholder 750 ml

Bling kalkfjerner spray 750 ml

Bling kalkfjerner fjerner effektivt kalkaflejringer i badeværelset og andre steder i hjemmet, hvor der samler sig kalk. Kan bruges til vandhaner, klinker, håndvaske, toiletkummer, badekar og brusere samt overflader af rustfrit stål, glas og plast.

Kalkfjerneren sprayes sparsomt i en afstand af 15-20 cm. Lad produktet virke i 2 minutter og bearbejd så overfladen med en blød klud, svamp eller børste. Ved kraftige kalkaflejringer, lad produktet virke i 5 minutter. Skyl overfladen eller tør efter med en klud vredet op i rent vand. Gentag om nødvendigt behandlingen ved meget genstridige kalkaflejringer. Test altid på et ikke synligt sted før brug.

Indeholder 750 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313, Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Bling Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Kalkfjernelse
Type Rengøringsmiddel