Junckers Gulvsæbe 2,5 liter

Varenr.: 9039782

Junckers Gulvsæbe 2,5 liter

Varenr.: 9039782
  • Junckers Gulvsæbe kan bruges til regelmæssig gulvvask af lakerede trægulve samt laminat- og vinylgulve
  • Den opløser hurtigt snavs og tørrer på kort tid
  • Ideel til gulve, som kræver hyppig rengøring
  • Gulvsæben fortyndes inden brug, og det anbefales at vaske gulvet med mindst muligt vand for at undgå fugtskader
  • Indeholder 2,5 liter
169.00

Varebeskrivelse

Junckers Gulvsæbe 2,5 liter

Junckers Gulvsæbe bruges til regelmæssig vask af lakerede trægulve og laminat- og vinylgulve. Den kan bruges til daglig rengøring af gulve, som kræver hyppig rengøring, samt til periodisk rengøring, hvor den effektivt opløser og fjerner snavs. Gulvsæben tørrer på kort tid.

Den fortyndes med vand i forholdet ¼-1 dl til 5 liter vand. 

Når du skal vaske gulv med Junckers Gulvsæbe, så du bruge en hårdt opvredet klud, en moppe eller andet rengøringsudstyr med lav vanddosering for at undgå fugtskader. 

Produktdetaljer:

  • pH: Koncentreret ca. 7,5 - Fortyndet ca. 7
  • Før brug: Omryst emballagen grundigt

Blandingsforhold: 

  • Daglig rengøring: ¼ dl til 5 liter vand
  • Meget snavset gulv: 1 dl til 5 liter vand

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær øjenbeskyttelse. (P280) Vask hænder grundigt efter brug. (P264) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

junkers logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Bruges til Gulvvask
Type Rengøringsmiddel