Pga. travlhed er leveringstiden i øjeblikket 5-10 arbejdsdage

Isfjerner - 500 ml

Varenr.: 9048728

19,95/stk 39,90 pr. ltr
  • Isfjerner til at fjerne isen fra bilens ruder
  • Der er 500 ml i en flaske
  • Virker helt ned til -40°C
Lagerstatus blev indlæst sidst: 31. mar 2020 9:22

Isfjerner til bilens ruder

Få bugt med isen på bilens ruder med denne isfjerner. Den virker effektivt mod frosne ruder og kan bruges helt ned til -40°C. Den er med nanoteknologi, og der er 500 ml i beholderen.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H226 Brandfarlig væske og damp

P102 Opbevares utilgængeligt for børn
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
P241 Anvend eksplosionssikkert udstyr
P403/233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket
P501-A Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler
 

Specifikationer

Type Isfjerner