Isfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9048728

Isfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9048728
  • Isfjerner spray bruges til at fjerne isen fra bilens ruder
  • Virker hurtigt og effektivt
  • Kan bruges til ruder, sidespejle, lygter m.v.
  • Der er 500 ml i en flaske
  • Virker helt ned til -20°C
19.75

Varebeskrivelse

Isfjerner til bilens ruder - Autozone

Få bugt med isen på bilens ruder med denne isfjerner spray fra Autozone. Den virker hurtigt og effektivt på tilfrosne ruder, sidespejle, lygter m.v uden at ridse overfladen. Den kan bruges helt ned til -20°C. 

Der er 500 ml i beholderen.

Brugsvejledning:

Start med at fjerne det værste lag af sne. Spray isfjerner på det tilfrosne område og vent til isen smelter. Når isen er smeltet, skal du straks tørre af med en klud eller bruge bilens vinduesvisker.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
Meget brandfarlig væske og damp.(H225) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning  
forbudt.(P210) Anvend eksplosionssikkert udstyr.(P241) Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.(P403/233) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.(P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Isfjernerspray

Dokumentation