Isfjerner 1 liter - Demon Ice

Varenr.: 9052112

Isfjerner 1 liter - Demon Ice

Varenr.: 9052112
  • Demon Ice isfjerner er en 2-i-1 isfjerner til bilens ruder
  • Den kan bruges som almindelig isfjerner, hvor den sprøjtes på den frosne rude for at gøre det lettere at fjerne isen
  • Den kan også bruges forebyggende, så den sprøjtes på aftenen før, og så fryser bilruden ikke til
  • Der er 1 liter i beholderen
39.95

Varebeskrivelse

Isfjerner til bilen

Demon Ice isfjerner gør det nemmere for dig at gå den kolde tid i møde. Det er en 2-i-1 isfjerner, som både kan fjerne is og forebygge overisning. Den fungerer altså som en almindelig isfjerner, hvor du sprøjter isfjerneren på den frosne bilrude for lettere at få isen af ruden. Men du kan også forebygge overisning ved at sprøjte isfjerneren på bilruden aftenen før. På den måde fryser bilruden ikke til.

Isfjerneren indeholder 1 liter.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

 

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Isfjernerspray

Dokumentation