Injector cleaner 300 ml benzin - Autozone

Varenr.: 9052298

Injector cleaner 300 ml benzin - Autozone

Varenr.: 9052298
  • Autozone injector cleaner til at rense bilens brændstofsystem, og denne er til benzinmotorer
  • Den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer og giver en bedre brændstoføkonomi
  • Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter benzin
68.00

Varebeskrivelse

Injektionsrens til benzinmotorer 300 ml

Autozone injector cleaner er en injektionsrens, som bruges til at rense bilens brændstofsystem. Injektionsrensen hældes direkte i bilens brændstoftank, og den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer. Den er effektiv og giver en renere udstødning, reducerer koks- og sodaflejringer, optimerer kompressionen og giver en bedre brændstoføkonomi.

Denne er til benzinmotorer. Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter benzin.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Fremkald IKKE opkastning. (P331). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 300 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Injektionsrens

Dokumentation