Injector cleaner 300 ml benzin - Autozone

Varenr.: 9052298

69,00/stk 230,00 pr. ltr
  • Autozone injector cleaner til at rense bilens brændstofsystem, og denne er til benzinmotorer
  • Den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer og giver en bedre brændstoføkonomi
  • Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter benzin

Injektionsrens til benzinmotorer 300 ml

Autozone injector cleaner er en injektionsrens, som bruges til at rense bilens brændstofsystem. Injektionsrensen hældes direkte i bilens brændstoftank, og den renser dyser, ventiler og forbrændingskammer. Den er effektiv og giver en renere udstødning, reducerer koks- og sodaflejringer, optimerer kompressionen og giver en bedre brændstoføkonomi.

Denne er til benzinmotorer. Indeholder 300 ml, som passer til 50 liter benzin.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Fremkald IKKE opkastning. (P331). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg

Specifikationer

Liter 300 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje
Type Injektionsrens