Ignite Nordic tændvæske - 1 liter

Varenr.: 9031673

19,95/stk
  • Klar og lugtfri tændvæske fra Ignite Nordic
  • Til optænding af grill, pejs eller brændeovn
  • Indeholder 1 liter

Få gang i grillen eller brændeovnen

Når du skal have gang i fx grill, pejsen eller brændeovnen, kan tændvæsken fra Ignite Nordic hjælpe dig på vej. Tændvæsken hældes på det materiale, der skal brænde, fx briketter eller kul, og når væsken er trukket ind efter et par minutter, kan du tænde op. Tændvæsken er klar og lugtfri, og der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Fremkald IKKE opkastning. (P331). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. (P301+P310). Opbevaring Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Specifikationer

Mærke Ignite Nordic
Type Optænding