Ifö fresh WC sticks 5 stk - Domestos

Varenr.: 9033381

39,95/stk
  • Domestos fresh WC sticks bruges i Ifö toiletter med skyllesymbol
  • Kommes i beholderen bag skylleknappen, hvor der er plads til en stick ad gangen
  • Modvirker kalk og belægninger og giver en frisk duft
  • Gør vandet blåt, og når vandet ikke længere er blåt, er sticken brugt op
  • Der er 5 stk. i en pakke
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. apr 2018 kl. 21:51

Domestos WC sticks til Ifö toiletter - 5 stk.

Domestos fresh WC sticks modvirker kalk og belægninger i toilettet og giver samtidig en frisk duft. Fresh WC sticks kan bruges i Ifö toiletter med skyllesymbol og fungerer på samme måde som toiletblokke. Men i stedet for at sidde i toiletkummen kommes sticken ned i beholderen bag skylleknappen. Der er plads til en stick ad gangen. Når du skyller ud i toilettet, kommer der blåt vand og en frisk duft. Når vandet ikke længere er blåt, er sticken brugt op og kan skiftes ud. Der er 5 stk. i en pakke.

Fresh WC sticks passer kun til Ifö toiletter med skyllesymbol.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. P302 VED KONTAKT MED HUDEN: P352 Skyl med rigeligt vand. P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp