Ifö fresh WC sticks 5 stk. - Domestos

Varenr.: 9033381

Ifö fresh WC sticks 5 stk. - Domestos

Varenr.: 9033381
  • Domestos fresh WC sticks bruges i Ifö toiletter med skyllesymbol
  • Kommes i beholderen bag skylleknappen, hvor der er plads til en stick ad gangen
  • Gør vandet blåt, og når vandet ikke længere er blåt, er sticken brugt op
  • Giver en dejlig, frist duft
  • Pakke med 5 stk. WC sticks

 

20.00

Varebeskrivelse

Domestos WC sticks til Ifö toiletter - 5 stk.

Domestos fresh WC sticks giver samtidig en frisk duft og kan bruges i Ifö toiletter med skyllesymbol og fungerer på samme måde som toiletblokke. Men i stedet for at sidde i toiletkummen kommes sticken ned i beholderen bag skylleknappen. Der er plads til en stick ad gangen. Når du skyller ud i toilettet, kommer der blåt vand og en frisk duft. Når vandet ikke længere er blåt, er sticken brugt op og kan skiftes ud. Der er 5 stk. WC sticks i en pakke.

Fresh WC sticks passer kun til Ifö toiletter med skyllesymbol.

Hvis du ønsker at bestille en hel kolli, skal du bestille 14 pakker.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Forårsager hudirritation.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. P302 VED KONTAKT MED HUDEN: P352 Skyl med rigeligt vand. P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 stk.
Mærke Domestos
Bruges til Toilet
Type WC sticks

Dokumentation