Hvepsespray 400 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9053718

89,00/stk 222,50 pr. ltr
  • Pest-Stop hvepsespray mod hvepse og hvepsebo
  • Kan sprøjtes direkte på hvepsene, i deres bo eller op i flyvehullet
  • Med powerdyse, der sprøjter hurtigt og i store mængder
  • Det anbefales at behandle med hvepsespray efter solnedgang eller før solopgang, fordi der er hvepsene i boet
  • Indeholder 400 ml

Pest-Stop hvepsespray 400 ml

Pest-Stop hvepsespray bruges til at bekæmpe hvepse og hvepsebo. Den kan bruges direkte på hvepsene, i deres bo eller op i flyvehullet. For at få den bedste effekt sprøjtes der med 1-1,5 meters afstand. Behandlingen kan gentages efter et par dage. Hvepsesprayen har en powerdyse, som betyder, at midlet sprøjtes hurtigt ud og i store mængder.  

Det anbefales at bruge hvepsesprayen efter solnedgang eller før solopgang, fordi der opholder hvepsene sig i hvepseboet.

Indeholder 400 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

    

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Pest-Stop Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 400 ml
Bekæmper Insekter