Hobbymaling sølvbronze 100 ml - Scandia

Varenr.: 9035794

10,00/stk 100,00 pr. ltr
 • Scandia hobbymaling i farven sølvbronze til maling af metal fx hobbyartikler og lignende
 • Velegnet til mindre overflader af i metal, men kan også anvendes på klar plast og træ
 • Giver en blank overflade, og den kan smitte af
 • Hurtigtørrende maling og kan ikke overmales med klarlak
 • Til indendørs brug og indeholder 100 ml, som rækker til ca. 1 m²
 • Produceret af Flügger Denmark A/S

Sølvbronze hobbymaling 100 ml

Scandia hobbymaling bruges primært til maling af metal, men kan også anvendes til klar plast og træ. Det kan fx være til hobbyartikler eller lignende. Den er til indendørs brug. Hobbymalingen har farven sølvbronze, og den kan smitte af. Den får en blank overflade. Det er en hurtigtørrende maling, som er baseret på specielle alkyder. Malingen kan ikke overmales med klarlak.

Underlaget skal være rent, tørt og fri for fedt, olie, voks og sæberester inden brug. Ubehandlede overflader grundes. Påføres med pensel.

Produceret af Flügger Denmark A/S. Indeholder 100 ml.

Specifikationer:

 • Farve: Sølvbronze
 • Glans: 70, blank
 • Tørstof:  Vol%: 60
 • Rækkeevne: 1 m² pr. dåse
 • Fortynding: Skal ikke fortyndes
 • Opbevaring: Køligt, men frostfrit
 • Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin

Tørretid ved 23°C, 60%RF:

 • Støvtør: 30 min
 • Genbehandlingstør: Kan overlakeres med sig selv efter 30 min.
 • Gennemhærdet: Flere døgn

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

  

Advarsel
Brandfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271). Undgå udledning til miljøet. (P273). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

Specifikationer

Type Maling