Gulvsæbe 2 liter - Welldone

Varenr.: 9055698

59,95/stk 29,98 pr. ltr
  • Welldone gulvsæbe bruges til rengøring af gulve og er insektafvisende
  • Kan afvise insekter som myrer, fluer, ørentviste, sølvfisk og biller
  • Kan anvendes til alle vaskbare gulve, der tåler vand
  • Indeholder 2 liter koncentrat

Welldone gulvsæbe til alle vaskbare gulve

Welldone gulvsæbe kan bruges til rengøring af alle vaskbare gulve, som tåler vand. Udover det gør gulvet rent, så kan det også afvise insekter som myrer, fluer, ørentviste, sølvfisk, biller, lopper og edderkopper. Gulvsæben indeholder ikke pesticider, og det virker kun på behandlede områder. 

Gulvsæben blandes med vand, og der skal bruges ca. 2 hætter til 10 liter, og gulvet vaskes helt normalt. Der skal ikke skylles efter med rent vand. 

Indeholder 2 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101) Opbevares utilgængeligt for børn.(P102) Bær øjenbeskyttelse.(P280-ø) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-a)

Specifikationer

Indhold 2 liter
Bruges til Gulvvask
Type Rengøringsmiddel