Grønne Fingre plænegødning 15 kg

Varenr.: 9059872

Grønne Fingre plænegødning 15 kg

Varenr.: 9059872
  • Grønne Fingre plænegødning giver en grøn og slidstærk græsplæne
  • Rodnettet styrkes også, og plænen bliver mere tæt
  • Den er hurtigtvirkende og spredes ca. 3 gange i vækstperioden marts-september
  • Den har sammensætningen NPK 18-5-11
  • 15 kg i en pose, der rækker til ca. 900 m²
198.00

Varebeskrivelse

Grønne Fingre plænegødning 15 kg

Grønne Fingre plænegødning er en energirig og effektiv plænegødning. Den giver en god og kontrolleret vækst og skaber en grøn og slidstærk plæne. Plænegødningen er hurtigtvirkende, og den er nem at strø i granulatform.

Gødningen udbringes med fordel før regn, og gerne når græsset er tørt og dugfrit. Det anbefales at gøde græsplænen 3 gange i vækstperioden fra marts-september, fx i marts-april, juni og september-oktober. Dermed styrkes rodnettet, og plænen udvikler et tæt, sammenhængende græsdække. 

Der er 15 kg i posen, som rækker til ca. 900 m². Den har sammensætningen NPK 18-5-11.

  • Form: Granulat
  • 15 kg
  • Rækkevidde: ca. 900 m²
  • Gødningen indeholder: 18% kvælstof, 5% fosfor, 11% kalium, samt svovl, magnesium og bor.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P280 Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. P264-a Vask hænderne grundigt efter brug. P305 VED KONTAKT MED ØJNENE: P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 Ved vedvarende øjenirritation: P313 Søg lægehjælp.

Groenne fingre

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 15 kg
Form Granulat
Mærke Grønne Fingre
NPK NPK 18-5-11
Type Plænegødning

Dokumentation

Info & guides