Grønne Fingre helårsgødning 15 kg

Varenr.: 9059875

Grønne Fingre helårsgødning 15 kg

Varenr.: 9059875
  • Grønne Fingre helårsgødning kan bruges i hele vækstsæsonen til alle havens planter
  • Gødningen er hurtigtvirkende og skånsom overfor dine planter, da den er klorfri
  • Giver gode vækstbetingelser til græs, grøntsager, stedsegrønt, træer og buske
  • Gødningen er NPK 14-3-15
  • Posen indeholder 15 kg, som rækker til ca. 400 m²
198.00

Varebeskrivelse

Grønne Fingre helårsgødning til hele haven

Grønne Fingre helårsgødning er en gødning til alle havens planter. Den har en hurtigtvirkende effekt og er skånsom overfor dine planter, fordi den er klorfri. Den kan spredes i hele vækstsæsonen til både græs, grøntsager, stedsegrønt, træer og buske. Posens indhold på 15 kg rækker til ca. 400 m² og indeholder NPK 14-3-15.

Produktdetaljer:

  • Form: Granulat
  • Anvendelse: Hele haven
  • 15 kg
  • Rækker til ca. 400 m²
  • Gødningen indeholder: 14% kvælstof, 3% fosfor, 15% kalium, samt svovl, magnesium, bor og kobber

Vær opmærksom på:

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P501 - P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i en autoriseret virksomhed til behandling af farligt affald eller et godkendt center til indsamling af farligt affald undtagen for tomme, rene beholdere, der kan bortskaffes som almindeligt affald. P273 - P273 Undgå udledning til miljøet. EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Groenne fingre

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 15 kg
Form Granulat
Mærke Grønne Fingre
NPK NPK 14-3-15
Type Universalgødning

Dokumentation

Info & guides