Green Gobbler afløbsrens 3-pk

Varenr.: 9057169

75,00/stk
  • Green Gobbler er en afløbsrens, som opløser tilstoppede afløb i toilet, vask, badekar og bruser
  • Den kan opløse fedt, hår, papir, madolie, sæberester og organiske materialer
  • Er 100% biologisk nedbrydelig og skader ikke miljøet
  • Nem at bruge: Green Gobbler er i afmålte doseringsposer, som hældes ned i det tilstoppede afløb, lader virke og skylles med varmt vand
  • Der er 3 stk. i en pakke

Green Gobbler afløbsrens 3-pk

Green Gobbler er en afløbsrens, som opløser selv de mest genstridige afløbsstop. Det kan opløse fedt, hår, papir, madolie, sæberester, organiske materialer eller hvad der nu har stoppet afløbet. Green Gobbler er 100% biologisk nedbrydelig og skader ikke miljøet, så du kan bruge den med god samvittighed. Green Gobbler kan også bruges til forebyggelse og anbefales at bruge hver måned. 

Green Gobbler er fri for fosfat og indeholder ingen flygtige organiske forbindelser (VoC), olieopløsninger, klor, fluor, ethoxylater, farvestoffer, syntetiske duftstoffer, blegemiddel eller organiske forbindelser. Der kommer derfor ingen gift i afløbet.

Kan bruges i alle afløb: Toiletter, vaske, badekar og bruser.

Nem at anvende

Det er nemt at anvende Green Gobbler, som er i afmålte doseringsposer, der passer til én anvendelse. Dermed undgår du at skulle afmåle, væskesprøjt, giftige dampe og stramme sikkerhedslåg. Du bruger Green Gobbler således:

  1. Klip pakken op og hæld hele indholdet i afløbet
  2. Tilføj en lille mængde varm vand - lige nok til at sikre, at der ikke er overskydende pulver på overfladen
  3. Lad det stå i 15-30 minutter og skyl derefter med rigelige mængder varmt vand

Er der stadig stoppet, så gentag behandlingen og lad det stå natten over, hvorefter der skylles med varmt vand. Jo varmere vand, des bedre resultater. I toiletter anbefales det at bruge 2 pakker, som skal virke natten over.

Der er 3 stk. i en pakke.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102: Opbevares utilgængeligt for børn. 

Specifikationer

Indhold 3 stk.
Bruges til Afløb
Type Afløbsrens