GORI 307 transparent træolie til havemøbler 0,75 liter

Varenr.: 9049899

128,00/stk 170,67 pr. ltr
 • GORI 307 træolie er en specialolie til havemøbler i træsorter som teak, nyatoh og bangkirai
 • Træolien kan også bruges til trykimprægneret træ og tidligere behandlet træ
 • Den er med til at pleje og beskytte træet, styrker holdbarheden og beskytte træet mod vejr og vind
 • Specialolie er transparent og klar, og den fremhæver træets glød og farve
 • Du får 0,75 liter, som rækker til ca. 10 m² afhængig af træets sugeevne og tilstand
 • GORI 307 træolie er den tidligere GORI Havemøbler, der har skiftet navn og design

GORI 307 til pleje og beskyttelse af havemøbler

GORI 307 er en specialolie, som plejer og beskytter havemøbler udført i eksotiske træsorter som fx teak, nyatoh og bangkirai. Olien er desuden velegnet til trykimprægneret træ og til træ, der tidligere er behandlet med transparent træbeskyttelse. GORI 307 trænger godt ind i træet, styrker træets holdbarhed og beskytter møblerne mod vejrets påvirkninger. Olien er transparent, så du bevarer og fremhæver træets oprindelige glød og farve, og den er klar og har en stærkt vandafvisende effekt. Der er 0,75 liter i spanden.

Træet rengøres, inden behandlingen starter. Olien påføres, indtil træet er mættet, og det kræver nok 2 lag. Overskydende olie aftørres efter ca. 15 minutter.

GORI 307 findes også i forskellige farvede udgaver, og du kan se vores udvalg af træolie her.

Produktdetaljer:

 • Farve: Klar
 • Transparent
 • Indhold: 0,75 liter
 • Overmalbar efter ca. 24 timer - gennemtør efter ca. 1 uge
 • Rækkeevne: 10-16 m² pr. liter afhængig af træets sugeevne og tilstand
 • Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning
 • Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, kølig, frostfrit og uden for direkte sollys

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501). Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Gori.jpg

Specifikationer

Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10-16 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
Mærke GORI
Anvendelse Havemøbler
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret