GORI 307 transparent teak træolie til havemøbler 0,75 liter

Varenr.: 9049901

GORI 307 transparent teak træolie til havemøbler 0,75 liter

Varenr.: 9049901
 • GORI 307 træolie er en specialolie til havemøbler i træsorter som teak, nyatoh og bangkirai
 • Træolien kan også bruges til trykimprægneret træ og tidligere behandlet træ
 • Den er med til at pleje og beskytte træet, styrker holdbarheden og beskytte træet mod vejr og vind
 • Specialolie er transparent og i farven teak og fremhæver træets glød og farve
 • Du får 0,75 liter, som rækker til ca. 10 m² afhængig af træets sugeevne og tilstand
 • GORI 307 træolie er den tidligere GORI Havemøbler, der har skiftet navn og design
 • Inden påføring: Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle
168.00

Varebeskrivelse

GORI 307 til pleje og beskyttelse af havemøbler

GORI 307 er en specialolie, som plejer og beskytter havemøbler udført i eksotiske træsorter som fx teak, nyatoh og bangkirai. Olien er desuden velegnet til trykimprægneret træ og til træ, der tidligere er behandlet med transparent træbeskyttelse. GORI 307 trænger godt ind i træet, styrker træets holdbarhed og beskytter møblerne mod vejrets påvirkninger. Olien er transparent, så du bevarer og fremhæver træets oprindelige glød og farve, og denne udgave er i farven teak og har en stærkt vandafvisende effekt. Der er 0,75 liter i spanden.

Træet rengøres, inden behandlingen starter. Olien påføres, indtil træet er mættet, og det kræver nok 2 lag. Overskydende olie aftørres efter ca. 15 minutter.

GORI 307 findes også i forskellige farvede udgaver, og du kan se vores udvalg af træolie her.

Inden påføring:

Indholdet skal omrøres let, før det påføres. Forskellige produktionsnumre (batch numre) skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle. Produktet skal påføres i træets længderetning.

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Transparent
 • Indhold: 0,75 liter
 • Overmalbar efter ca. 24 timer - gennemtør efter ca. 1 uge
 • Rækkeevne: 10-16 m² pr. liter afhængig af træets sugeevne og tilstand
 • Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning
 • Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, kølig, frostfrit og uden for direkte sollys

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (P102, P101, P301 + P310, P331, P405, P501). Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Gori

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 0,75 liter
Rækkeevne 10-16 m² pr. liter
Tørretid 24 timer
EAN-nummer 8716242880103
Mærke GORI
Anvendelse Havemøbler
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Teak

Dokumentation

Info & guides