GORI 22 Grunder oliebaseret klar 2,5 liter

Varenr.: 9049890

295,00/stk 118,00 pr. ltr
  • GORI 22 oliebaseret grunder der modvirker dannelsen af råd og svamp i udendørs træværk
  • Kan bruges til fx vinduer, døre, hegn, carporte og beklædning
  • Giver en god vedhæftning for træbeskyttelsen, og der skal efterbehandles indenfor 2 uger
  • Kan bruges til nyt og gammelt træværk
  • Klar grunder, og der er 2,5 liter i spanden, som rækker til 10-15 m²

GORI 22 grunder til udendørs træværk

GORI 22 er en oliebaseret grunder, der kan bruges udendørs til nyt eller gammelt træværk. Grunderen giver god vedhæftning og bruges inden der behandles videre med træbeskyttelse. Har du grundet med GORI 22, skal der efterbehandles indenfor 2 uger med en træbeskyttelse gerne fra GORI. Grunderen beskytter dit træ mod råd og svamp og reducerer træets tendens til revnedannelse. Brug den til grunding af vinduer, døre, beklædninger, hegn, carporte og lignende. Denne GORI 22 grunder er klar, og der er 2,5 liter i spanden.

GORI 22 må ikke anvendes på krydsfiner.

GORI 22 til nyt og gammelt træværk

Har du nyt og ubehandlet træ, skal det altid grundes inden eller lige efter opsætning. Tryk- eller vakuumimprægneret træ behøver ikke grunding mod råd og svamp, med mindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder. Tidligere behandlede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt væk, og træet fremstår bart.

GORI 22 findes også i en vandbaseret udgave, og du kan se vores trægrunder til udendørs brug her.

Produktdetaljer:

  • Farveløs/klar
  • Indhold: 2,5 liter
  • Tørretid: ca. 4 timer - overmalbar efter 24 timer
  • Rækkeevne 4-6 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304), Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Undgå udledning til miljøet (P273)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder propiconazole (ISO) og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Gori.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 4-6 m²
Tørretid ca. 4 timer
Mærke GORI
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Baseret på Oliebaseret