GORI 11 transparent trægrunder vandbaseret 2,5 liter

Varenr.: 9049891

GORI 11 transparent trægrunder vandbaseret 2,5 liter

Varenr.: 9049891
  • GORI 11 er en vandbaseret trægrunder, der virker i dybden og beskytter dit træværk med råd, svamp og revnedannelse
  • Kan bruges til grunding af fx vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, hegn og carporte
  • Giver en god vedhæftning inden brug af træbeskyttelse, som skal påføres indenfor 2 uger efter behandling med grunder
  • Kan bruges på både nyt og gammelt træværk
  • Klar grunder, og der er 2,5 liter i spanden, som rækker til ca. 17,5-20 m²
  • Inden påføring: Forskellige produktionsnumre skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle
294.00

Varebeskrivelse

GORI 11 vandbaseret grunder til udendørs træværk

GORI 11 er en vandbaseret trægrunder, som kan bruges til alt nyt eller gammelt, ubehandlet eller bartslidt udendørs træværk. Grunderen beskytter træværket mod råd og svamp og trænger dybt ind i træet. Det er med til at reducere træets tendens til revnedannelse, og grunderen giver også en god vedhæftning for efterfølgende behandling. Der skal efterbehandles med træbeskyttelse indenfor 2 uger - gerne fra GORI. Den kan anvendes til grunding af vinduer, døre, beklædninger, tagudhæng, hegn, carporte og lignende. Må ikke bruges på vandfast krydsfiner.

Denne GORI 11 grunder er klar, og der er 2,5 liter i spanden.

GORI 11 til nyt og gammelt træværk

Har du nyt og ubehandlet træ, skal det altid grundes inden eller lige efter opsætning. Tryk- eller vakuumimprægneret træ behøver ikke grunding mod råd og svamp, med mindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder. Tidligere behandlede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt væk, og træet fremstår bart.

GORI 11 findes også i en oliebaseret udgave, og du kan se vores trægrunder til udendørs brug her.

Inden påføring:

Indholdet skal omrøres let, før det påføres. Forskellige produktionsnumre (batch numre) skal blandes inden påføring for at undgå nuance- og glansforskelle. Produktet skal påføres i træets længderetning.

Produktdetaljer:

  • Farveløs/klar
  • Indhold: 2,5 liter
  • Tørretid: ca. 2 timer - overmalbar efter 24 timer
  • Rækkeevne: 7-8 m² pr. liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P102, P101, P273, P391, P501). Indeholder 3-iod-2-propynyl-butylcarbamat og propiconazol (ISO). Kan udløse allergisk reaktion.

Gori

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 7-8 m²
EAN-nummer 8716242973676
Tørretid ca. 2 timer
Mærke GORI
Anvendelse Grunding af træ
Farve Klar
Baseret på Vandbaseret

Dokumentation

Info & guides