Julegaver byttes frem til 31/1-23 - husk blot kvitteringen. Læs mere om bestilling/levering inden jul her.

Glöd kaminvæske 20 liter

Varenr.: 9061824

349,00/stk 17,45 pr. ltr
 • Glöd kaminvæske er kvalitetsbrændstof til alle flytbare ovne og kaminer
 • Kan anvendes indendørs og udendørs, fx i garager, udestuer, kældre, udhuse og på camping
 • Lugtfattig med lavt svovlindhold
 • Flammepunkt: >62 °C
 • Indeholder 20 liter

Glöd kaminvæske 20 liter

Glöd kaminvæske er kvalitetsbrændstof til alle flytbare ovne og kaminer, fx flytbare kaminovne og varmekanoner. Kaminvæsken er renset for svovl og paraffin, hvilket giver færre luftgener og gør, at Glöd kaminvæske er skånsom ved kaminin/ovnen.

Kaminvæsken kan anvendes indendørs og udendørs, fx i garager, udestuer, kældre, udhuse, på camping m.m. 

Den har et flammepunkt på >62 °C og indeholder 20 liter.

Produktdetaljer:

 • Indhold: 20 liter
 • Lavt svovlindhold
 • Flammepunkt på >62 °C
 • Må ikke blandes med andre fabrikater
 • Skal beskyttes mod sollys
 • Brændstoffet må ikke opbevares fra en fyrringssæson til den næste
 • Husk at stramme låget

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH 066) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501) 

Specifikationer

Indhold 20 liter
Type Brændstof