Fugtfjerner refill poser 3 stk.

Varenr.: 9041076

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

Varenr.: 9041076
  • Borup refill fugtfjernerposer, der passer til Borup fugtfjernerkasser
  • Posernes indhold fjerner fugten fra luften og forbedrer indeklimaet
  • Modvirker problemer med svamp, mug og råd i træværk
  • Virker ved en luftfugtighed på 45 % eller højere
  • Indeholder 3 stk. refill poser a 450 g
49.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

Refill poser til Borup fugtfjerner. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge mv. Desuden trives både skimmelsvamp, insekter som sølvfisk og støvmider ved en luftfugtighed over 45%. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45%.

En posen skal udskiftes, når indholdet er udtømt. Ved høj luftfugtighed vil poserne opbruges hurtigere end ved lavere luftfugtighed.

Pakken indeholder 3 stk. refill poser a 450 g.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Mærke Borup

Dokumentation