Fugtfjerner refill poser 3 stk.

Varenr.: 9041076

49,00/stk
  • Passer til Borup fugtfjerner
  • Indeholder 3 stk. refill poser

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

49,00 /stk

Borup fugtfjerner 450 gram

89,00 /stk

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

49,00 /stk

Borup fugtfjerner 450 gram

89,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

138,00 kr.

Fugtfjerner refill poser 3 stk.

Refill-poser til Borup fugtfjerner. For høj luftfugtighed kan give problemer med svamp og råd i træværk, mug og skimmelsvamp på vægge mv. Desuden trives både skimmelsvamp, insekter som sølvfisk og støvmider ved en luftfugtighed over 45%. Borup fugtfjerner begynder at opsuge fugt fra luften, så snart luftfugtigheden overstiger 45%.

En posen skal udskiftes, når indholdet er udtømt. Ved høj luftfugtighed vil poserne opbruges hurtigere end ved lavere luftfugtighed.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).