Fugtfjerner Duo Family grøn - Absodry

Varenr.: 9064981

Fugtfjerner Duo Family grøn - Absodry

Varenr.: 9064981
  • Stilfuld fugtfjerner i grøn, der passer ind i alle rum
  • Hjælper med at holde luftfugtigheden på et optimalt niveau
  • Til rum op til 20 m²
  • Pakken indeholder en fugtfjernerbeholder og en fugtpose
100.00

Varebeskrivelse

Absodry fugtfjerner Duo Family - grøn

Duo Family fugtfjerner er en effektiv og stilfuld løsning til styring af luftfugtighedsniveauet indenfor. Den grønne farve og det moderne design gør, at den let kan integreres i enhver indretning, og den er derfor ideel til brug i forskellige rum i hjemmet eller på kontoret i rum op til 20 m². Den er fx velegnet til mindre stuer, soveværelser eller kontormiljøer.

Pakken indeholder et komplet sæt med en fugtfjernerbeholder og en fugtpose. Fugtposen placeres i beholderen, hvor den aktivt absorberer overskydende fugt fra luften. Dette hjælper med at holde luftfugtigheden på et optimalt niveau, typisk mellem 45-60 %, hvilket kan bidrage til et sundere indeklima.

Hvordan virker fugtfjerneren?

Krystallerne i fugtfjernerposen opsuger overskydende fugt og omdannes til vand i beholderen. På den måde balanceres fugten i rummet. Fugtfjerneren arbejder i stilhed og tømmes nemt, når måleren viser, at beholderen er fuld. Fugtfjernerposen holder i 1-3 måneder afhængig af luftfugtigheden i rummet. Når posen er tom, kan der købes en refill pose.

Produktdetaljer:

  • Farve: Grøn
  • Inkl. 450 g tab fugtpose

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
P264 Vask hænder grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Specifikationer

Type Værdi
Areal 20 m²
Mærke Absodry

Dokumentation