Forankringsmasse 2K-Fix 300 ml

Varenr.: 9056617

Forankringsmasse 2K-Fix 300 ml

Varenr.: 9056617
  • Forankringsmasse bruges til forankring af gevindstænger, armeringsjern m.m.
  • Godkendt til mursten, beton og letbeton
  • Til indendørs og udendørs brug
  • Hurtigtørrende, sikker og smidig at bruge
  • Indeholder 300 ml - Inkl. 2 blanderør
99.00

Varebeskrivelse

Forankringsmasse 2K-Fix 300 ml

2K-Fix Strong Bond forankringsmasse bruges til forankring af gevindstænger, armeringsjern og lignende materialer i mursten, beton eller letbeton. Produktet er specielt udviklet for at tilbyde en hurtigtørrende, sikker og smidig løsning til både indendørs og udendørs projekter. Dens formel sikrer en stærk og holdbar forankring, hvilket gør den ideel til en bred vifte af bygge- og reparationsopgaver. Den indeholder 300 ml forankringsmasse og inkluderer 2 blanderør for at sikre en nem og ensartet blanding af massen, hvilket garanterer den bedste præstation hver gang. 

Produktdetaljer:

  • Indhold:  300 ml
  • Inkl. 2 blanderør

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Forankringsmasse K2-Fix Komponent A:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel 

Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P261, Undgå indånding af damp. P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. P501, Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Forankringsmasse K2-Fix Komponent B:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel 

Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj. P302+P352, VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. P501, Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Inde/ude Begge
Type Forankringsmasse

Dokumentation