Flydende afløbsrens 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049042

14,50/stk
  • Stabile flydende afløbsrens til effektiv rengøring af tilstoppede afløb
  • Opløser propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester i afløbet
  • Kan bruges ved tilstoppede afløb eller til vedligeholdelse af afløb
  • Må ikke bruges med en vasksuger og andre kemikalier og undgå kontakt med aluminium
  • Der er 1 liter i beholderen

Afløbsrens til effektiv rengøring af tilstoppede afløb

Stabile afløbsrens anvendes til alle typer afløb, der er tilstoppede. Afløbsrens opløser effektivt propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester i det tilstoppede afløb. Når afløbet er tilstoppet, hældes 1/2 liter afløbsrens i afløbet og lad det virke i ca. 30-60 min. Skyl grundigt efter med varmt vand (gerne kogende).

Afløbsrens kan også bruges til vedligehold af afløb, hvor du med jævne mellemrum hæder 1/2 liter afløbsrens i afløbet for at forebygge et tilstoppet afløb. Afløbsrens er ætsende og må ikke bruges sammen med en vasksuger eller med kemikalier. Undgå kontakt med aluminium.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare!

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Afløbsrens
Mærke Stabile