Flydende afløbsrens 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049042

12,00/stk
 • Stabile flydende afløbsrens til effektiv rengøring af tilstoppede afløb
 • Opløser propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester i afløbet
 • Kan bruges ved tilstoppede afløb eller til vedligeholdelse af afløb
 • Må ikke bruges med en vasksuger og andre kemikalier og undgå kontakt med aluminium
 • Der er 1 liter i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. feb 2020 8:22

Afløbsrens til effektiv rengøring af tilstoppede afløb

Stabile afløbsrens anvendes til alle typer afløb, der er tilstoppede. Afløbsrens opløser effektivt propper af fedt, hår, sæbe og andre husholdningsrester i det tilstoppede afløb. Når afløbet er tilstoppet, hældes 1/2 liter afløbsrens i afløbet og lad det virke i ca. 30-60 min. Skyl grundigt efter med varmt vand (gerne kogende).

Afløbsrens kan også bruges til vedligehold af afløb, hvor du med jævne mellemrum hæder 1/2 liter afløbsrens i afløbet for at forebygge et tilstoppet afløb. Afløbsrens er ætsende og må ikke bruges sammen med en vasksuger eller med kemikalier. Undgå kontakt med aluminium.

Der er 1 liter i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare!

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Afløbsrens
Mærke Stabile

Sammenlign produkter

Du kigger på

Flydende afløbsrens 1 liter - Stabile

Til effektiv rengøring af tilstoppede afløb.

12,00 /stk

 • Indhold 1 liter
 • Mærke Stabile
 • Type Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 1 liter
 • Stabile
 • Acetone
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Eddikesyre
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Rensebenzin
 • 300 gram
 • Borup
 • Wienerkalk
 • 1 liter
 • Stabile
 • Husholdningssprit
 • 1 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Eddikesyre
 • 1 liter
 • Borup
 • Demineraliseret vand
 • 1 liter
 • Stabile
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Petroleum
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rensebenzin
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Husholdningssprit
 • 300 gram
 • Borup
 • Oxalsyre
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Acetone
 • 1 liter
 • Stabile
 • Salmiakspiritus
 • 1 liter
 • Borup
 • Kaustisk soda
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Rust- og kalkfjerner
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 350 gram
 • Borup
 • Citronsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rå linolie
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 5 liter
 • Borup
 • Saltsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Saltsyre