Hold varmen
med lavpris

Ovne og brændsel

Her kan du finde en ovn til fast eller flydende brændsel samt vores udvalg af brændsel, så du kan holde varmen, når det bliver koldt.

Radiatorer, varmeblæsere og varmepumper

Du kan også nemt tilslutte en radiator og varmeblæser eller installere en varmepumpe, der både kan opvarme, afkøle og affugte.

Skovredskaber og arbejdstøj

Skal du i gang med at save og kløve, kan du her se udvalget af skovredskaber samt finde både arbejdstøj og sikkerhedsudstyr til opgaven.

Isolering

Du kan sørge for at minimere varmetab og dermed holde på varmen ved at sikre isoleringen er optimal og evt. efterisolere, hvis det trænger.

Efterisolering_film.png (1)

Efterisolering af loft

Varmegenvinding

Med et ventilationsanlæg vil den varme luft, der suges ud, blive brugt til at opvarme den friske luft, der kommer ind. Det er således en
energibesparende metode til at skabe bedre ventilation og dermed opnå et sundt indeklima, hvis du installerer ventilation med varmegenvinding.