Fix brændestablen

Skal brændeovnen holde dig varm gennem de kolde måneder? Så er det en god idé at overveje, hvad du vil fyre med og hvordan brændslet opbevares og bruges mest optimalt. Læs guiden og bliv klogere på bl.a. tørring, stabling og hvad du må fyre med.

 

Hvad må jeg fyre med? 

Det træ, du skal fyre med, bør som hovedregel overholde nedenstående kriterier, som samtidig kan være indikatorer for, at træet er tørt:

 • Træet skal være hårdt og rent
 • Træet må ikke have begroninger som svampe og mug
 • Saften i træet skal være væk
 • Årringe skal være tydelige
 • Duften af harpiks skal være aftaget
 • Barken har typisk løsnet sig
 • Træet er blevet en del lysere

Fugtighed i træet

Tørretid på træ afhænger af flere faktorer. De vigtigste faktorer er:

 • Træsorten
 • Hvordan træet er kløvet
 • Hvordan træet opbevares

For at opnå en effektiv og ren forbrænding er det vigtigt, at træet er helt tørt, før du fyrer med det. På den måde undgår du tilsodning af din brændeovn og skorsten samt ekstra røgudvikling.

Fra naturens side består træ, som lige er blevet fældet, af ca. 50 % vand. For at træet er velegnet til fyring, skal vandindholdet ned på højst 18 %, da det giver den mest effektive og reneste forbrænding.

Tørring af træet 

Som tommelfingerregel skal fyrretræ tørre i ca. 6 måneder hen over sommerhalvåret, hvorimod massivt løvtræ som bøg, eg og ask skal tørre i op til 18 måneder.

Brænde tørrer bedst på et tørt sted med masser af udluftning, som f.eks. et brændeskur eller under et halvtag. Lad ikke brændet ligge direkte på jorden, men læg det f.eks. på en palle eller strøer, så du undgår, at brændet optager fugt fra jorden.

Kontrol af træet

Der findes flere muligheder for at kontrollere, om træet er tørt.                                 

 • Fugtmåler: Den mest effektive og nøjagtige måling laves ved at bruge en fugtmåler. Måleren stikkes i træet og giver en præcis måling af fugtindholdet
 • Tørre-revner: Tørre-revner i enderne på træet er en god indikator for, at træet er tørt
 • Sæbe-testen: En effektiv metode til at teste, om træet er tørt, er at smøre lidt sulfo på den ene ende af træet og puste kraftigt gennem træet fra den anden ende. Hvis sulfoen bobler op, er træet tørt, da luften fra pustet let trænger gennem træet
 • Slag-testen: Slå to stykker træ sammen. Hvis der lyder et skarpt smæld, er træet tørt, men lyder der et tungt bump, er træet stadig fugtigt

Stabling

Det kløvede træ stables med barken opad og en af enderne på træet udad. På den måde er fordampningen størst, og evt. nedbør vil ramme barken ovenfra og dryppe af.

Hvis man har flere brændestabler, er det vigtigt, at der er et mellemrum mellem dem på min. 20-30 cm, så der altid er optimal luftcirkulation omkring brændet. Det anbefales at have max 2-3 m3 i en stabel. Undgå ukrudt og anden bevoksning omkring brændet, da det vil forlænge tørretiden. 

Opbevaring af brænde i f.eks. garage eller carport vil forlænge tørretiden pga. manglende luft og lys. Undgå at opbevare fugtigt træ indendørs, da fugten kan forårsage fugtskader og i værste fald skimmelsvamp i huset. 

Træbriketter eller brænde?

Træbriketter og træpiller er de billigste løsninger ift. normalt brænde, hvis man sammenligner energi-output. Grundet stor variation, såsom fugtighed og type af træet, vil man som hovedregel få 10 % bedre brændværdi ud af træbriketter og træpiller end normalt træ.

Selvom kiloprisen på træbriketter er højere, vil de på den lange bane tjene sig selv hjem. 

Med træbriketter får man en ensartet type træ, som er letantændelig, af højere kvalitet og som brænder ved højere temperaturer end normalt træ. På den måde får man en mere komplet forbrænding og udnytter brændslet bedst muligt.

En anden fordel ved træbriketter er, at de er langt nemmere at opbevare, da de typisk fylder mindre end normalt kløvet træ.

Kilde: Sampartner