Tips og trix til efterisolering af loft

Hvorfor og hvornår skal du efterisolere dit loft?
Varme stiger som bekendt opad, og et dårligt isoleret loft er en stor kilde til varmetab og høje elregninger. Efterisolering kan altså begrænse varmeforbruget i høj grad, ligesom dit hus stiger i værdi. Det kan derfor hurtigt vise sig at være en god investering at efterisolere dit loft, hvis du har mulighed for det.

I visse tilfælde er det lovpligtigt at efterisolere. Har du fx et uudnyttet loftsrum, som du vil renovere til beboelse, er det et krav, at der bliver isoleret i henhold til Bygningsreglementets anvisninger. Dette gælder ved alle tilbygninger og renoveringer. Du kan altså ikke lægge nyt tag uden også at skulle efterisolere.

Forskellige måder at isolere på
Det er overraskende let og overskueligt selv at isolere sit loft. Det gøres ganske enkelt ved at lægge isolering i formstykker eller ruller ud på loftet. Fordelen ved isolering i formstykker eller ruller er, at det er en forholdsvis billig løsning – i hvert fald, hvis du klarer det selv.

En anden metode til isolering af et ubeboet loft, er at få blæst isoleringsgranulat ud over loftet. Isoleringsgranulat kan bestå af papirisolering, som er blevet granuleret til små, fine stykker. Disse bliver blæst ind over loftet med en isoleringsmaskine. Fordelen ved granulatet er, at det lægger sig helt tæt op ad alle konstruktioner. Det kan du dog ikke gøre selv, men er nødt til at få professionelle til at håndtere isoleringsmaskinen. Derfor er løsningen med isoleringsgranulat også lidt dyrere.

Hvordan virker isolering af glasuld?
Det er luften i isoleringen, der isolerer. Derfor må du aldrig klemme eller tvinge glasulden sammen, da det vil gøre mere skade end gavn. Det er også vigtigt at huske, at eventuelle samlinger ligger i forlængelse af hinanden. De må ikke ligge ovenpå hinanden. Gør de det, opstår der en kuldebro, og isoleringen mister sin effekt. Lægger du flere lag isolering, skal samlinger placeres forskudt.

Husk sikkerhedsudstyr 
Isoleringsmateriale er hverken sundt for hud eller luftveje så husk at anvende beskyttelsesudstyr som arbejdshandsker, sikkerhedsbriller og støvmaske. Glasuld afgiver støv/små fibre, der kan irritere og bl.a. få huden til at klø.

Flere råd om efterisolering
ISOVER Saint-Gobain: Efterisolér med ISOVER

Link
Se fix det selv-film og trin for trin guide: Sådan efterisolerer du dit loft

Kilde
Bygningsreglementet: http://bygningsreglementet.dk/