Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Fælgforsegler 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052324

10,00/stk 33,33 pr. ltr
  • Autozone fælgforsegler efterlader en nano-film på bilens fælge, som beskytter dem mod skidt og snavs
  • Med fælgforsegler holdes fælgene rene og skinnende i længere tid, fordi snavs forsvinder med regnvand
  • Fælgene bør genbehandles efter hver rengøring for at bevare den beskyttende nano-film
  • Kun til udendørs brug, og den må ikke bruges på sorte eller matte fælge eller hjulkapsler
  • Indeholder 300 ml
  • Bemærk: Må ikke anvendes på dæk, bremser og bremseskiver
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 7. apr 2020 0:16

Fælgforsegler holder fælgene rene

Autozone fælgforsegler beskytter bilens fælge mod skidt og snavs, så de er rene og skinnende i længere tid. Fælgforsegleren efterlader en beskyttende nano-film på overfladen af fælgene, og den film beskytter mod ophobning af genstridigt snavs, olie, bremsestøv og trafikfilm. Ved at bruge fælgforsegleren vil snavs og skidt forsvinde med regnvand eller kunne skylles væk med rent vand.

Inden brug skal fælgene rengøres omhyggeligt med fælgrens. Fælgene skylles med rent vand og tørres med en mikrofiberklud eller et vaskeskind. Drej fælgene 180 grader og tør dem igen, så du er sikker på alle overflader er tørre. Fælgforsegleren rystes grundigt og sprayes direkte på overfladen i et tyndt og jævnt lag, og herefter skal fælgene tørre i ca. 1 time. Overfladen bør genbehandles efter hver rengøring af fælgene for at bevare nano-filmen. Vær opmærksom på, at fælgforsegler er en midlertidig beskyttelse, og overfladen må ikke berøres, da det vil reducere produktets holdbarhed.

Indeholder 300 ml.

Bemærk: Fælgforsegler er kun til udendørs brug. Må ikke bruges på sorte eller matte fælge eller hjulkapsler. Må ikke anvendes på dæk, bremser og bremseskiver.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412).

AUTOZONE Logo.jpg