ECOstyle UkrudtsFri koncentrat 1 liter

Varenr.: 9052330

ECOstyle UkrudtsFri koncentrat 1 liter

Varenr.: 9052330
  • ECOstyle UkrudtsFri koncentrat bruges til at fjerne ukrudt mellem fliser, i indkørslen, bede og under hækken
  • Blandes op med vand, og 1 liter rækker til ca. 8000 ukrudtsplanter fx mælkebøtte, brændenælde og tidsel
  • UkrudtsFri sprøjtes på ukrudtet, og det svider ukrudtet, så det hurtigt visner - efter blot 3 timer kan effekten ses
  • Kan ikke anvendes til ukrudt i græsplænen
  • Indeholder 1 liter
174.00

Varebeskrivelse

Hvor bruges ECOstyle UkrudtsFri?

Med ECOstyle UkrudtsFri kan du fjerne ukrudtet effektivt på blot 3 timer. Den kan bruges mange steder i haven: På terrassen, i indkørslen, mellem fliser, havegangen, under hækken og i bede og under træer. Den kan dog ikke anvendes til ukrudt i græsplænen. UkrudtsFri svider ukrudtet, så det hurtigt visner, og det er effektivt mod fx mølkebøtte, tidsel, brændenælde, skvalderkål og padderok.

UkrudtsFri er baseret på mættede fedtsyrer, som er et naturligt aktivstof, der får ukrudtet til at visne.

Hvordan bruges UkrudtsFri?

ECOstyle UkrudtsFri er et koncentreret ukrudtsmiddel, som skal blandes op før brug. Det doseres 1:6 og sprøjtes herefter ud på området med ukrudt med en tryksprøjte. Det er nemt at anvende, og du vil se en effekt efter få timer afhængig af vejret. Har ukrudtet kraftige rødder, visner planten, men rødderne gror videre, og derfor skal der sprøjtes igen. Det  bedste er at bekæmpe ukrudtet, mens det stadig er småt, fordi det er lettere at komme til livs, ligesom det ikke har sat frø, der kan sprede sig.

Der er til ca. 8000 ukrudtsplanter i 1 liter UkrudtsFri, når det er blandet op.

Hvornår bruges ECOstyle UkrudtsFri?

Det bedste resultat opnås, når temperaturen er over 10°C, og det mest optimale er over 20°C, og når ukrudtet er 5-10 cm højt. Det vil sige i foråret eller sommeren, hvor ukrudtet også gror godt. 

Indeholder 1 liter.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:
 

Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale affaldsregulativer. (P501) Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. (EUH401)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke ECOstyle
Type Koncentrat