ECOstyle MyreFri Kvik Pulver til udstrøning 500 g

Varenr.: 9057928

ECOstyle MyreFri Kvik Pulver til udstrøning 500 g

Varenr.: 9057928
  • ECOstyle MyreFri Kvik Pulver bekæmper myrer og deres bo
  • Kan bruges inde og ude - og det strøs ud mellem fliser udendørs og indendørs ved revner og sprækker
  • Virker mod myrer og myrelarver, men ikke æggene, så strø gentagende gange, indtil du er sikker på, alle myrer er bekæmpet
  • Bruges, så snart du opdager myrerne
  • Indeholder 500 gram, som rækker til ca. 13 myrebo
179.00

Varebeskrivelse

ECOstyle MyreFri Kvik Pulver 500 gram

ECOstyle MyreFri Kvik Pulver er til udstrøning og bekæmper myrer. Det består af sukker og et udtræk af krysantemumblomsten (naturpyrethrum), og det er små granulater på størrelse med sukker. De er lette at strø ud, hvor myrerne er og bekæmper dem på kort tid. 

Hvor bruges ECOstyle MyreFri Kvik Pulver?

ECOstyle MyreFri Kvik Pulver kan bruges både inde og ude, men det er især udendørs, at det bruges, da det ikke må komme i kontakt med børn og husdyr.

Hvordan bruges MyreFri Kvik Pulver?

MyreFri Kvik Pulver er i en praktisk dåse med strølåg, og myremidlet strøs ud, hvor myrerne er. Det kan være mellem fliserne udendørs eller ved revner og sprækker indendørs. Vær opmærksom på, at holde pulveret væk fra børn og husdyr. Det kan tage lidt tid, inden myrerne finder interesse for pulveret, så fjern alle madvarer, så har de nemmere ved at blive tiltrukket af MyreFri Kvik Pulver. 

Når myrerne har spist pulveret, dør de i løbet af få timer. De kan tage det med ned i boet, og på den måde bliver myrerne også bekæmpet der. Pulveret virker mod myrer og myre-larver, men ikke mod æggene, og derfor kan det være nødvendigt at strø flere gange for at være sikker på, at alle myrer - også de netop udklækkede - bliver bekæmpet. Strø morgen og aften, hvor myrerne er mest aktive. Efter regn kan det være nødvendigt at genbehandle. 

Hvornår bruges MyreFri Kvik Pulver?

Brug MyreFri så snart du opdager myrer. Myreboet kan hurtigt blive stort, og det gør det sværere at bekæmpe det. Ved at sætte ind, så snart du opdager myrerne, vil det være meget lettere at få dem væk igen. 

 

Indeholder 500 gram, som rækker til ca. 13 myrebo.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Udslip opsamles. (P391) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 gram
Bekæmper Myrer

Dokumentation