ECOstyle MyreFri genopfyldelig lokkedåse 2 stk.

Varenr.: 9057930

110,00/stk
  • ECOstyle MyreFri lokkedåser bruges til at bekæmpe myrer og deres bo
  • Det er genopfyldelige lokkedåser, og der medfølger 20 ml myrelokkemiddel, der rækker til 15 genopfyldninger
  • Låget er gennemsigtigt, så du kan se, hvornår der skal fyldes op
  • Kan anvendes indendørs og stilles tæt ved myrernes bo - myrerne kan tage midlet med ned i boet og bekæmpe det indefra 
  • Der er 2 stk. lokkedåser i pakken sammen med 20 ml myrelokkemiddel

ECOstyle MyreFri genopfyldelig lokkedåser

ECOstyle MyreFri lokkedåser bekæmper effektivt myrer og deres bo, og disse lokkedåser kan genopfyldes. Der medfølger 20 ml myrelokkemiddel, som bruges til genopfyldningen. Der er til 15 opfyldninger. 

Låget på lokkedåserne er gennemsigtige, så man kan se, hvornår myrerne har “spist op”, og der skal fyldes mere i. Myrerne tager midlet med ned i boet, og dermed bekæmpes boet indefra. Lokkemidlet er baseret på en naturligt forekommende svampespore, Spinosad.

Lokkedåser til indendørs brug

ECOstyle MyreFri lokkedåser anvendes indendørs, hvor de er en nem og hygiejnisk måde at bekæmpe myrerne på. Der er ikke risiko for, at børn og husdyr kommer i kontakt med lokkemidlet, og derfor et rigtig godt valg, hvis man har sådan nogle i hjemmet. Dåserne stilles så tæt ved myreboet som muligt, og når myrerne spiser af lokkemidlet, dør de, og de kan tage det med i boet for at bekæmpe myrerne der. 

Der er 2 stk. lokkedåser i pakken sammen med 20 ml lokkemiddel.
 


Vær opmærksom på:

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. 

Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Ecostyle Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2 stk.
Bekæmper Myrer