ECOstyle InsektFri Freeze spray 500 ml

Varenr.: 9062776

ECOstyle InsektFri Freeze spray 500 ml

Varenr.: 9062776
  • InsektFri Freeze er en giftfri spray fra ECOstyle til bekæmpelse af insekter
  • Anvendes mod krybende og flyvende insekter, fx fluer, hvepse, myrer, skægkræ, sølvfisk, møl, biller og edderkopper
  • Fryser insekterne omgående ved -42 °C - hurtigt og effektivt
  • Indeholder 500 ml
147.00

Varebeskrivelse

ECOstyle InsektFri Freeze 500 ml

InsektFri Freeze spray fra ECOstyle er en giftfri metode til bekæmpelse af krybende og flyvende insekter, det kan bl.a. anvendes mod skægkræ, sølvfisk, fluer, hvepse, myrer, møl, biller og edderkopper.

Produktet indeholder 500 ml.

Sådan virker InsektFri Freeze:

InsektFri sprayes direkte på insektet, hvorefter insektet omgående fryses ved -42 °C. En hurtig og effektiv løsning, der kan bruges indenfor.

Fordele ved InsektFri spray:

  • Giftfri insektbekæmpelse
  • Kan bruges mod alle krybende og flyvende insekter
  • Virker omgående

Produktdetaljer:

  • Indhold: 500 ml

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare  
Yderst brandfarlig aerosol. (H222)  
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P210 + P211) Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. (P410 + P412) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

Ecostyle Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 500 ml
Bekæmper Krybende og flyvende insekter

Dokumentation