Byttefrist og returret er forlænget til 31. marts. Læs mere her >

ECOstyle AlgeFri koncentrat 1 liter

Varenr.: 9052329

69,00/stk
  • ECOstyle AlgeFri bruges til at fjerne alger på hårde overflader som plastik, træ, fliser, drivhus, tag og lignende steder
  • Dette er en koncentreret udgave, som blandes med vand, og den indeholder 1 liter, som rækker til ca. 200 m²
  • AlgeFri er nem og effektiv at bruge, og det sprøjtes ud på algerne, virker nogle timer eller dage afhængig af vejret, indtil algerne er sorte
  • Når algerne er sorte, kan de skylles væk med haveslangen eller lade regnen klare det - du slipper for at skrubbe og skure
  • ECOstyle AlgeFri er baseret på mættede fedtsyrer, som nedbrydes, inden de når ned til grundvandet

Hvor bruges ECOstyle AlgeFri?

ECOstyle AlgeFri er et koncentreret middel, som bruges til at fjerne alger på plastik, træ, fliser, havemøbler, drivhus, tag og mange andre steder, hvor der er en hård overflade. Alger er den grønne belægning, som findes på terrasser, rækværk og indkørsel, og de kan være svære at fjerne. Ved at bruge ECOstyle AlgeFri slipper du for at skrubbe og skure. Det påføres, skal virke noget tid alt efter vejret og skylles efterfølgende væk.

ECOstyle AlgeFri er baseret på mættede fedtsyrer, som nedbryder algerne, så de dør. Det betyder også, at AlgeFri hurtigt nedbrydes igen, inden de når ned til grundvandet.

Hvordan bruges ECOstyle AlgeFri?

Det er nemt at bruge ECOstyle AlgeFri. Denne udgave er koncentreret og skal blandes op med vand med blandingsforholdet 1:20. Det er vigtigt at blande AlgeFri med den rette mængde vand, for hvis der bliver overdoseret, kan der komme hvide fedtpletter, som dog normalt forsvinder over tid. Når produktet er blandet, sprøjtes det på algerne. Det kan være med en tryksprøjte eller vandkande med spredebom. Algerne skal være helt dækkede, og når midlet har virket (nogle timer eller dage afhængig af vejret), og algerne er blevet sorte, kan de skylles væk med haveslangen, eller du kan lade regnen klare arbejdet.

Hvornår bruges ECOstyle AlgeFri?

Det bedste resultat fås ved at bruge AlgeFri ved temperaturer over 10°C. Så typisk i foråret, når man gør terrasse, havemøbler, drivhus mm. sommerklar.

Det anbefales at teste ECOstyle Algefri på et lille område, inden du bruger midlet på hele området. Stærk sugende materialer kan få pletter, som forsvinder over tid.

Der er 1 liter i beholderen, som rækker til 200 m².

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)

Specifikationer

Indhold 1 liter
Mærke ECOstyle
Anvendelse Fliser