Diesel- og benzinstart starthjælp 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052310

Diesel- og benzinstart starthjælp 400 ml - Autozone

Varenr.: 9052310
  • Autozone diesel- og benzinstart bruges som starthjælp til alle diesel- og benzinmotorer
  • Den er ideel til start af kolde motorer, motorer der har stået stille længe, eller hvor der er problemer med brændstoftilførslen
  • Kan anvendes til bil, båd, plæneklipper og andre diesel- eller benzindrevne motorer
  • Sprayes direkte i luftindtaget i ca. 2-3 sekunder, og behandlingen kan gentages, hvis motoren ikke starter
  • Indeholder 400 ml
  • Advarsel: Diesel- og benzinstart må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøg ikke at starte en druknet benzinmotor og brug aldrig chokeren ved start
52.00

Varebeskrivelse

Diesel- og benzinstart starthjælp til motorer

Autozone diesel- og benzinstart anvendes som starthjælp til alle diesel- og benzinmotorer. Diesel- og benzinstart er ideel til brug ved start af en kold motor, start af en motor som har stået stille i længere tid, eller start af en motor hvor der er problemer med brændstoftilførslen. Produktet sikrer en hurtig start af motoren i al slags vejr og ved lave temperaturer. Produktet kan anvendes til bil, båd, plæneklipper og andre diesel- eller benzindrevne motorer.  

Diesel- og benzinstart sprayes direkte ind i luftindtaget (luftfilter, indsugning eller karburator) i ca. 2-3 sekunder. Det er ikke nødvendigt at fjerne luftfilteret. Stå ikke i nærheden af luftindtaget, når motoren startes, og tryk eventuelt på gaspedalen, når motoren startes. Gentag behandlingen, hvis motoren ikke starter første gang, og hvis den ikke starter efter gentagne forsøg, bør tændingssystemet tjekkes.

Indeholder 400 ml.

Advarsel: Diesel- og benzinstart må ikke anvendes til dieselmotorer med forvarmer. Forsøg ikke at starte en druknet benzinmotor og brug aldrig chokeren ved start.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)  
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)  
Forårsager hudirritation. (H315)  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).  Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Starthjælp

Dokumentation