Demon Foam autoshampoo med skumpistol 2 liter

Varenr.: 9065522

Demon Foam autoshampoo med skumpistol 2 liter

Varenr.: 9065522
  • Giv bilen en grunding vask med Demon Foam autoshampoo
  • Med integreret spraypistol til effektiv fordeling af skummet - tilsluttes vandslange
  • Spraypistolen laver selv det rigtige blandingsforhold
  • Resultatet er en langtidsvirkende skinnende effekt
  • Dunken indeholder 2 liter
129.00

Varebeskrivelse

Demon Foam autoshampoo med spraypistol 2 liter

Demon Foam autoshampoo med spraypistol er den ideelle løsning for dig, der vil give din bil en grundig vask udenpå. Den smarte emballagedunk er med udstyret med en spraypistol, der kan tilsluttes direkte til en vandslange, hvilket gør anvendelsen både hurtig og ubesværet. Med spraypistolen, der automatisk sikrer det korrekte blandingsforhold, kan du nemt sprede skummet over bilens overflade, så den kan blive vasket over det hele. Dunken indeholder 2 liter.

Produktdetaljer:

  • Indhold: 2 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

Indeholder: METHYL-2H or METHYL-4 (3:1) Mixture of EC NO 220-239-6; 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug. P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2 liter
Type Autoshampoo
Bruges til Bilvask
Mærke Demon

Dokumentation