Caramba 70 multi-olie duospray 500 ml

Varenr.: 9049238

Caramba 70 multi-olie duospray 500 ml

Varenr.: 9049238
 • Caramba 70 duospray indeholder en ny forbedret sammensætning af den populære multi-olie 
 • Kan anvendes til mange formål i husholdningen, i haven og i værkstedet
 • Funktioner: Opløser rust, forhindrer rust, løsner snavs, smører metal- og eldele, polerer og beskytter rustfri stål, stopper mislyde og forhindrer fugtighed
 • Med sprayrør for præcis påføring
 • Indhold: 500 ml
59.75

Varebeskrivelse

Caramba 70 multi-olie duospray 500 ml

Caramba 70 Duospray indeholder en ny forbedret sammensætning af Carambas populære multi-olie, der bruges til smøring og beskyttelse mod slitage. Multi-olien kan bruges til mange opgaver i husholdningen, i haven og i værkstedet samt til bilen og motorcyklen. Denne forbedret sammensætning løsner rust og modvirker korrosion endnu bedre. Derudover løsner og fjerner multi-olien nemt stærkt olieholdige forureninger, og den kan anvendes på lak og plast, takket være materialets store forenelighed.

Caramba 70 multi-olie er syre- og silikonefri, og den størkner ikke. Den har en behagelig duft og sprøjtesikker til -30° C. Den har et sprayrør, så du kan påføre den præcist. Indeholder ikke vand eller PFAS.

Anvendelsesmuligheder:

 • Opløser rust
 • Forhindrer rust
 • Løsner snavs
 • Smører metal- og eldele
 • Polerer og beskytter rustfri stål
 • Stopper mislyde
 • Forhindrer fugtighed

Produktdetaljer:

 • Indhold: 500 ml
 • Fri for syre og silikone
 • Indeholder ikke vand eller PFAS

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P261 Undgå indånding af spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

Caramba logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Caramba
Type Multi-olie (spray)

Dokumentation