Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Bremsevæske DOT4 300 ml - Autozone

Varenr.: 9052322

29,95/stk 99,83 pr. ltr
 • Autozone bremsevæske DOT4 til efterfyldning og udskiftning af væske i hydrauliske tromle- og skivebremsesystemer
 • Kan bruges i biler, erhvervskøretøjer og motorcykler
 • Bremsevæsken er højtydende, syntetisk og baseret på poly-glykol, og den er velegnet i krævende forhold
 • Giver en god korrosionsbeskyttelse på alle metalkomponenter og er kompatibel med lignende bremsevæsker (DOT3/DOT4/DOT 5.1 – dog ikke DOT 5)
 • Indeholder 300 ml
 • Kan ikke bruges til bremsesystemer, der kræver mineraloliebaserede væsker (LHM)
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. apr 2020 0:16

Højtydende bremsevæske 300 ml

Autozone bremsevæske DOT4 anvendes til efterfyldning og udskiftning af væske i hydrauliske tromle- og skivebremsesystemer i biler, erhvervskøretøjer og motorcykler. Bremsevæsken er højtydende, syntetisk og baseret på poly-glykol. Bremsevæskens høje kogepunkt og lave vandabsorbering gør den specielt velegnet i krævende forhold. Den giver en god korrosionsbeskyttelse på alle metalkomponenter, og den er kompatibel med alle lignende bremsevæsker (DOT3/DOT4/DOT 5.1 – dog ikke DOT 5).

Bremsevæsken er ikke beregnet til bremsesystemer, der kræver mineraloliebaserede væsker (LHM) som på nogle modeller hos Jaguar, Citroën og Rolls Royce (se bilens brugermanual). Bremsevæske trækker fugt, når emballagen har været brudt, hvilket nedsætter kogepunktet og dermed ydeevnen. Opbevar altid bremsevæsken i tætlukket originalemballage. Undgå at spilde væske på bilens lak- og plastikdele, tør forsigtigt af uden at gnide på overfladen.

Specifikationer:

 • Indhold: 300 ml 
 • Tørt kogepunkt: 261°C
 • Vådt kogepunkt: 160°C
 • Kompatibel med lignende bremsevæsker: DOT3/DOT4/DOT 5.1 (dog ikke DOT 5)
 • US FMVSS 116 DOT 4
 • SAE J1703
 • ISO 4925 (BS AU174 PT2)
 • JIS K2233

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270). Søg lægehjælp ved ubehag. (P314). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

 

AUTOZONE Logo.jpg