Bremserens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9052311

29,95/stk 59,90 pr. ltr
  • Autozone bremserens anvendes til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele
  • Fjerner effektivt bremsestøv, fedt, trafikfilm, olie, bremsevæske, brændstof og andet snavs
  • Bremserensen rengør uden, at man skal skille komponenterne ad og efterlader ingen fedtede overflader
  • Indeholder 500 ml
  • Må ikke anvendes på varme bremse- og koblingsdele

Bremserens til rengøring af bremse- og koblingsdele

Autozone bremserens bruges til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele, og det fjerner effektivt bremsestøv, fedt, trafikfilm, olie, bremsevæske, brændstof og andet snavs. Fordelen ved bremserens er også, at det rengør helt uden, at man skal skille komponenterne ad. Bremserens fordamper hurtigt og efterlader ingen fedtede overflader.

Bremserensen sprayes på den snavsede overflader, hvor rensen skal virke i kort tid, inden overfladen tørres af med en ren og tør klud. Behandlingen kan gentages, hvis det er nødvendigt.

Indeholder 500 ml.

Bemærk: Bremserens er kun beregnet til rengøring og affedtning af bremse- og koblingsdele. Det beskadiger ikke gummi- og plastdele, men delene må ikke nedsænkes/lægges i blød i bremserensen.

Anvend ikke bremserens på varme bremse- og koblingsdele.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Forårsager hudirritation. (H315)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Udslip opsamles. (P391). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

AUTOZONE Logo.jpg