Borup sprit denatureret 93 % 2,5 liter

Varenr.: 9060315

Borup sprit denatureret 93 % 2,5 liter

Varenr.: 9060315
  • Borup denatureret husholdningssprit 93 % bruges til at fjerne pletter efter kugle- og spritpenne og pudsning af vinduer 
  • Den kan også anvendes til rensning af elektronik og som brændstof på en fondues brænder
  • Indeholder 2,5 liter
129.95

Varebeskrivelse

Borup denatureret sprit 93 % 2,5 liter

Borup denatureret husholdningssprit 93% bruges til pletfjerning, pudsning af vinduer, rensning af elektronik og som brændstof på fonduens brænder. Den er effektiv til fjernelse af pletter fra kuglepenne og spritpenne, og den kan også fjerne hvide varmepletter på lakerede borde.

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Hold beholderen tæt lukket. (P233) Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501)  

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Type Sprit

Dokumentation