Borup rust- og kalkfjerner 500 ml

Varenr.: 9047236

26,95/stk 53,90 pr. ltr
 • Borup rust- og kalkfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af fx rust, kalk og olie
 • Kan bruges på fx galvaniserede jernplader, cement, betonfliser og afløb
 • Det er særdeles velegnet til fjernelse af rust i WC-kummer
 • Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar), terrazzogulve og sammen med klorholdige produkter
 • Indeholder 500 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. feb 2020 0:18

Borup kalk- og rustfjerner 500 ml

Borup kalk- og rustfjerner er et stærkt koncentreret specialrensemiddel til afrensning af rust, kalksten, olie, fedt og snavs på malede galvaniserede jernplader, cement, betonfliser, eternitplader, karosserier, automobiler, containers, beholdere, bassiner og afløb. Det er særdeles velegnet til at fjerne rust i WC-kummer.

Borup kalk- og rustfjerner påføres med pensel eller børste, og det skal virke et par minutter, hvorefter der skylles grundigt med vand. 

OBS; Må ikke anvendes til emaljeret jern (badekar) og terrazzogulve. Det må heller ikke bruges med klorholdige produkter. 

Indeholder 500 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314).  

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Opbevares utilgængeligt for børn (P102). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/ brus huden med vand (P303 + P361 + P353).  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer (P501).

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,5 liter
Mærke Borup
Type Rust- og kalkfjerner

Sammenlign produkter

Du kigger på

Borup rust- og kalkfjerner 500 ml

Til afrensning af rust og kalk. Særligt velegnet til WC-kummer.

26,95 /stk

 • Indhold 0,5 liter
 • Mærke Borup
 • Type Rust- og kalkfjerner
 • 1 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 1 liter
 • Stabile
 • Acetone
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Eddikesyre
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Rensebenzin
 • 300 gram
 • Borup
 • Wienerkalk
 • 1 liter
 • Stabile
 • Husholdningssprit
 • 1 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Eddikesyre
 • 1 liter
 • Borup
 • Demineraliseret vand
 • 1 liter
 • Stabile
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Petroleum
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rensebenzin
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Husholdningssprit
 • 300 gram
 • Borup
 • Oxalsyre
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Acetone
 • 1 liter
 • Stabile
 • Salmiakspiritus
 • 1 liter
 • Borup
 • Kaustisk soda
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 350 gram
 • Borup
 • Citronsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rå linolie
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 5 liter
 • Borup
 • Saltsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Saltsyre