Borup oxalsyre 300 gram

Varenr.: 9012045

46,95/stk 93,90 pr. ltr
 • Borup oxalsyre bruges til blegning/affedtning af træ, ligesom det også kan bruges til at rense aluminium
 • Oxalsyren kan desuden anvendes til rensning af glasfiber og fjernelse af rust fra fx tøj og betonfliser
 • Det er et hvidt granulat uden lugt, og der er 300 gram i beholderen
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 27. jun 2019 8:21

Borup oxalsyre 300 gram

Borup oxalsyre bruges primært til blegning/affedtning af træ, men det kan også anvendes til rensning af aluminium. Oxalsyre kan også bruges til rensning af glasfiber, eller hvis du har fået rust på tøj, betonfliser, plastik eller glasfiber. 

Oxalsyren er et hvidt granulat uden lugt. Indeholder 300 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Farlig ved indtagelse (H302). Farlig ved hudkontakt (H312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge (P310). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer (P501). 

 

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 300 gram
Mærke Borup
Type Oxalsyre

Sammenlign produkter

Du kigger på

Borup oxalsyre 300 gram

Til blegning/affedtning af træ og rensning af aluminium.

46,95 /stk

 • Indhold 300 gram
 • Mærke Borup
 • Type Oxalsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Stabile
 • Afløbsrens
 • 5 liter
 • Borup
 • Eddikesyre
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Rensebenzin
 • 300 gram
 • Borup
 • Wienerkalk
 • 1 liter
 • Stabile
 • Husholdningssprit
 • 1 liter
 • Stabile
 • Mineralsk terpentin
 • 2,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Eddikesyre
 • 1 liter
 • Boruo
 • Demineraliseret vand
 • 1 liter
 • Stabile
 • Cellulosefortynder
 • 1 liter
 • Stabile
 • Petroleum
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rensebenzin
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Husholdningssprit
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Acetone
 • 1 liter
 • Stabile
 • Salmiakspiritus
 • 1 liter
 • Borup
 • Kaustisk soda
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Rust- og kalkfjerner
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Mineralsk terpentin
 • 350 gram
 • Borup
 • Citronsyre
 • 1 liter
 • Stabile
 • Rå linolie
 • 0,5 liter
 • Borup
 • Cellulosefortynder
 • 5 liter
 • Borup
 • Saltsyre
 • 300 gram
 • Borup
 • Oxalsyre