Baythion D mod myrer 250 ml

Varenr.: 9034146

Baythion D mod myrer 250 ml

Varenr.: 9034146
  • Baythion D er et effektivt middel mod myrer, og det bruges udendørs
  • Bruges hvor myrerne færdes og kan anvendes på terrasser, langs huset og havegange og direkte i myreboet
  • Midlet er til udvanding, og det blandes i vand og udvandes på fugtig jord fx med en vandkande med bruser
  • Virkningen sker hurtigt, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behandlede overflader
  • Du får 250 ml i beholderen, som rækker til ca. 60 m²
139.00

Varebeskrivelse

Baythion D mod myrer - 250 ml

Baythion D er et effektivt middel mod myrer og andre krybende insekter, og det bruges udendørs. Det er udvandingsmiddel, og det betyder, at det blandes med vand og vandes ud på de områder, hvor myrerne færdes eller forventes at komme. Den bedste effekt opnås ved at sprøjte med Baythion D på myrernes gange eller i selve myreboet.

Det kan bruges på terrasser, langs huset, havegange og langs med plænen. Det skader ikke prydplanter, men må ikke anvendes i jord, hvor der dyrkes afgrøder. Baythion D virker hurtigt, og det er samtidig langtidsvirkende og kan anvendes, hvor børn og dyr færdes.

Indeholder 250 ml.

Hvor bruges Baythion D?

Baythion D bruges, hvor myrerne kommer. Det kan være terrasser, havegange, langs husets sokkel og i myreboet. Det kan give matte pletter på lakerede overflader.

Hvornår bruges midlet?

Midlet bruges, når myrerne ses. Det bør dog først anvendes, når jorden ikke længere er frossen. Det er som regel fra april-september.

Hvordan bruges det?

Det er udvandingsmiddel, som skal blandes med vand, og det skal helst udvandes på fugtig jord. Brug en vandkande med bruser. Virkningen sker, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behandlede overflader.

Dosering

20 ml opløses i 5 liter vand. Det har en rækkevidde på 5 m². Flaskens indhold rækker derfor til ca. 60 m².

 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P391 Udslip opsamles. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald. EUH 208 Indeholder blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on og 2-methyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

PROTECT_HOME

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 250 ml
Bekæmper Myrer