Baythion D mod myrer 100 ml

Varenr.: 9028276

129,00/stk 1.290,00 pr. ltr
 • Baythion D er et effektivt middel mod myrer, og det bruges udendørs 
 • Bruges hvor myrerne færdes og kan anvendes på terrasser, langs huset og havegange og direkte i myreboet
 • Midlet er til udvanding, og det blandes i vand og udvandes på fugtig jord fx med en vandkande med bruser
 • Virkningen sker hurtigt, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behandlede overflader
 • Du får 100 ml i beholderen, som rækker til ca. 25 m²
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. jun 2019 10:23

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Baythion D mod myrer 100 ml

129,00 /stk

Vandkande 10 liter

44,95 /stk

Baythion D mod myrer 100 ml

129,00 /stk

Vandkande 10 liter

44,95 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

173,95 kr.

Baythion D mod myrer - 100 ml

Baythion D er et effektivt middel mod myrer og andre krybende insekter, og det bruges udendørs. Det er udvandingsmiddel, og det betyder, at det blandes med vand og vandes ud på de områder, hvor myrerne færdes eller forventes at komme. Den bedste effekt opnås ved at sprøjte med Baythion D på myrernes gange eller i selve myreboet. 

Det kan bruges på terrasser, langs huset, havegange og langs med plænen. Det skader ikke prydplanter, men må ikke anvendes i jord, hvor der dyrkes afgrøder. Baythion D virker hurtigt, og det er samtidig langtidsvirkende og kan anvendes, hvor børn og dyr færdes. 

Indeholder 100 ml. 

Hvor bruges Baythion D?

Baythion D bruges, hvor myrerne kommer. Det kan være terrasser, havegange, langs husets sokkel og i myreboet. Det kan give matte pletter på lakerede overflader.

Hvornår bruges midlet?

Midlet bruges, når myrerne ses. Det bør dog først anvendes, når jorden ikke længere er frossen. Det er som regel fra april-september.

Hvordan bruges det?

Det er udvandingsmiddel, som skal blandes med vand, og det skal helst udvandes på fugtig jord. Brug en vandkande med bruser. Virkningen sker, når myrerne rammes eller kommer i kontakt med de behandlede overflader.

Dosering

20 ml opløses i 5 liter vand. Det har en rækkevidde på 5 m². Flaskens indhold rækker derfor til ca. 25 m².

 

Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten. Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. 

RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt affaldsmodtagelsesanlæg (P501). 

Specifikationer

Indhold 100 ml
Bekæmper Myrer

Sammenlign produkter

Du kigger på

Baythion D mod myrer 100 ml

Bekæmper myrer udendørs. Opløses i vand. Rækker til ca. 25 m².

129,00 /stk

 • Bekæmper Myrer
 • Indhold 100 ml
 • Insekter
 • 400 ml
 • Insekter
 • -
 • Myrer
 • 250 ml
 • Myrer
 • 1 kg
 • Insekter
 • 100 ml
 • Myrer
 • 10 gram
 • Insekter
 • 250 gram
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Muldvarpe
 • 500 gram
 • Insekter
 • 1 liter
 • Insekter
 • -
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Myrer
 • 500 ml
 • Snegle
 • 500 gram
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Myrer
 • 100 ml