Basta tekstilrens med børste 400 ml

Varenr.: 9058711

Basta tekstilrens med børste 400 ml

Varenr.: 9058711
  • Basta tekstilrens bruges til rengøring af bilens indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning
  • Med børste, som bruges til at arbejde rensen ind i emnet
  • Den trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet
  • Bleger ikke, og den efterlader heller ikke pletter
  • Indeholder 400 ml
59.00

Varebeskrivelse

Basta tekstilrens med børste 400 ml

Basta tekstilrens bruges til rengøring af bilens indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning. Denne udgave er med børste, som bruges til at arbejde rensen ind i emnet. Tekstilrensen er let skummende, og den trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet. Den bleger ikke og efterlader heller ikke pletter. 

Indeholder 400 ml. 

Sådan bruger du tekstilrensen

Emnet støvsuges, inden tekstilrensen påføres. Dåsen rystes grundigt før brug. Skummet skal påføres i rigelige mængder, og det arbejdes ind i emnet med børsten. Læg pres på emnet under tørring og tør emnet over med en ren, våd og blød svamp. Behandlingen kan gentages og sørg for, at der er god ventilation under tørring. Det anbefales at teste produktet på et ikke synligt sted inden behandling. Dåsen skal opbevares opretstående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) 
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Undgå indånding af spray. (P261). Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280). 

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 400 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilinteriør
Type Tekstilrens

Dokumentation