Basta kædespray 200 ml

Varenr.: 9058728

Basta kædespray 200 ml

Varenr.: 9058728
  • Basta kædespray er en universalolie, som har unikke smøreegenskaber og stor indtrængningsevne
  • Den har en god vedhæftning og er velegnet til kæder på cykler, scootere, motorcykler og havemaskiner
  • Kan også bruges på biler, både og i hjemmet
  • Den er vejrbestandig og giver en effektiv rustbeskyttelse
  • Indeholder 200 ml
53.00

Varebeskrivelse

Basta kædespray 200 ml

Baste kædespray er en farveløs, syrefri universalolie, som har unikke smøreegenskaber og stor indtrængningsevne. Den har en god vedhæftning og er specielt velegnet til kæder på cykler, scootere, motorcykler og havemaskiner. Den er vejrbestandig og giver en effektiv beskyttelse mod rust. Den kan også bruges på biler, både og i hjemmet.

Indeholder 200 ml. 

Sådan bruger du kædespray

Fjern først løstsiddende rust og snavs, og spray efterfølgende kædesprayen på emnet. Der skal sprayes på kort afstand. Sprayrøret giver mulighed for en præcis dosering af olie selv i små huller og på svært tilgængelige steder.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 200 ml
Mærke Basta
Type Kædespray

Dokumentation