Basta bremsevæske DOT4 LV 500 ml

Varenr.: 9060193

Basta bremsevæske DOT4 LV 500 ml

Varenr.: 9060193
 • DOT 4 LV ESP er en avanceret premium bremse- og koblingsvæske fra Basta
 • Specielt udviklet til bremsesystemer med ESP og anden elektronisk styring af bremser og undervogn
 • Opfylder skærpede krav fra VW-gruppen og andre europæiske bilproducenter siden 2005
 • Blandbar med alle DOT 3, 4 og 5.1 typer af bremsevæske
 • Indeholder 500 ml
79.75

Varebeskrivelse

Basta bremse- og koblingsvæske DOT4 LV 500 ml

DOT 4 LV ESP er en avanceret premium bremse- og koblingsvæske fra Basta, der er særligt udviklet til bremsesystemer med ESP og anden elektronisk styring af bremser og undervogn. Produktet opfylder skærpede krav fra VW-gruppen og andre europæiske bilproducenter siden 2005. Blandbar med alle DOT 3, 4 og 5.1 typer af bremsevæske. 

Ekstraordinær lav viskositet ved vinterkørsel samt giver hurtigere reaktion i bremsesystemets elektronisk styrede ventiler. 

 • DOT 4 ESP, DOT 4 LV, DOT 4
 • ISO 4925 Class 6 / Class 4 / Class 3
 • VW 501.14 · BMW QV 34 001
 • Ford M6C65-A2 · Opel GMW 3356
 • PSA B71 2114 Class 6
 • Renault 41.02.001 03-50-006

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. 
P101, Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102, Opbevares utilgængeligt for børn. P280, Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P202, Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P301+P310, I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTLINJEN/læge. P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Type Bremsevæske

Dokumentation