Autovoks 500 ml - Autozone

Varenr.: 9055427

Autovoks 500 ml - Autozone

Varenr.: 9055427
  • Autovoks ‘Hurtig voks’ til polering af biler mm.
  • Beskytter mod snavs, vejsalt, nedbør og UV-stråler
  • Autovoksen er velegnet til alle laktyper
52.00

Varebeskrivelse

Beskyttende hurtig voks/autovoks til bilen

Denne autovoks eller ´Hurtig voks` fra Autozone anvendes til polering af overflader på biler, lastbiler, campingvogne m.m. Voksen er med en speciel formulering med polymerharpiks, som gør den velegnet til alle laktyper og efterlader din bil skinnende blank.

Autovoksen beskytter effektivt lakken mod snavs, vejsalt, nedbør og påvirkning fra solens UV-stråler.

Sådan bruger du autovoksen

Vask bilen grundigt og lad den tørre, så lakken er helt tør inden påføring af voksen. Ryst derefter flasken grundigt og påfør voksen med en tør, blød klud på et mindre område ad gangen. Lad voksen tørre ind og polér den derefter af med en tør, ren og fnugfri klud.

Bemærk: Påfør aldrig voks i direkte sollys. Voksen må ikke påføres på glas, vinyl eller plastik. Test altid produktet på et ikke synligt sted, før endelig behandling.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af tåge/damp. (P261) Bær ansigtsbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302+P352) Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. (P333+P313) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Type Autovoks
Mærke Autozone
Bruges til Bilpleje

Dokumentation