Autoshampoo 1 liter - Autozone

Varenr.: 9052300

10,00/stk
  • Autozone autoshampoo til rengøring af bil, campingvogn og båd
  • Fjerner effektivt og skånsomt olie, snavs og trafikfilm og efterlader overfladen ren og skinnende
  • Indeholder 1 liter

Autoshampoo til rengøring af bil

Autoshampoo anvendes til rengøring af bil, campingvogn og båd. Autoshampoo fjerner effektivt og skånsomt olie, snavs og trafikfilm, og overfladen fremstår ren og skinnende efter brug af Autoshampoo. Der er 1 liter i beholderen.

Brugervejledning: Inden vask skylles overfladen med koldt vand, så den er fri for sand og andet løst snavs. Bland 15 ml Autoshampoo (eller 1 hætte fuld) i en 10 liters spand med lunkent vand. Sæbeblandingen må gerne skumme godt op, når det blandes. Vask overfladen i sæbeblandingen med en svamp eller en vaskebørste. Efter vask, skylles efter med rigeligt rent vand. Brug gerne en vandslange. Herefter tørres overfladen af med en ren, tør klud eller skind for at undgå kalkpletter på overfladen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

AUTOZONE Logo.jpg