Aqua Kem Green koncentreret toiletvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053322

98,00/stk
  • Thetford Aqua Kem Green er en toiletvæske, der bruges i bundtanken i transportable og kemiske toiletter i fx campingvognen
  • Bruges i bunden af toilettet, og toiletvæsken opløser de faste stoffer som fx toiletpapir og gør det nemmere at tømme tanken
  • Bekæmper også lugten fra toilettet og er miljøvenlig og yderst effektiv
  • Koncentreret udgave, der vejer og fylder mindre, men stadig er effektiv
  • Indeholder 750 ml, som rækker til 10 doseringer

Koncentreret toiletvæske til kemiske toiletter

Thetford Aqua Kem Green koncentreret toiletvæske hældes i bundtanken på transportable og kemiske toiletter i fx campingvognen, og det opløser de faste stoffer som fx toiletpapir i tanken. Det gør det nemmere at tømme tanken efterfølgende. Toiletvæsken bekæmper også lugten fra tanken, og den er miljøvenlig og yderst effektiv.

Denne udgave er koncentreret, så beholderen er mindre og vejer mindre. Den indeholder 750 ml, og der er til 10 doseringer i. Det anbefales at genopfriske Aqua Kem Green hver fjerde dag.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P103 - Læs etiketten før brug. P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge.

Specifikationer

Type Campingtoilet