Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

Varenr.: 9046827

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

Varenr.: 9046827
  • Alfix mamor- og keramikvask er et universalt rengøringsmiddel til særligt sarte overflader
  • Fjerner sæbe og snavs på fx keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede badekar
  • Dagligt brug forebygger kalkbelægning
  • 1 liter i beholderen
175.00

Varebeskrivelse

Til rengøring af marmor og keramik

Alfix marmor- og keramikvask er velegnet til fjernelse af sæbe og snavs på fx keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede badekar. Det er særlig egnet til sarte overflader, som ikke tåler sure midler. Daglig brug forebygger dannelse af kalkbelægninger. Tørrer pletfri op og overflødiggør dermed aftørring.

Rengøringsmidlet er ideelt til marmor, emaljerede badekar og lignende. Meget drøj i brug. Leveres i 1 liter plastdunk.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). Ved Vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Alfix