Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

Varenr.: 9020331

84,95/stk 16,99 pr. kg
  • Alfix CeraFill 10 er en universal fugemasse - denne er i lysegrå
  • Kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten og kan bruges både inde og ude
  • Giver jævn og ensartet overflade og er til fugebredder på 2-10 mm
  • Der er 5 kg i posen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

84,95 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

84,95 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

151,70 kr.

CeraFill fugemasse i lysegrå - 5 kg

Vand- og smudsafvisende universal fugemasse til fliser, klinker, mosaik og natursten med moderat eller ingen sugning. Alfix CeraFill 10 colour kan anvendes både inde og ude, og fugen har klare og intense farver. De vand- og smudsafvisende egenskaber giver lettere vedligeholdelse. Fugebredder fra 2-10 mm og er i farven lysegrå.

Alfix CeraFill leveres i 5 kg FSC certificeret pose, som er en miljøvenlig emballage. Samtidig har fugemassen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Fugebredde 2 til 10 mm
Indhold kg 5 kg
Inde/ude Begge
Farve Lysegrå