Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

Varenr.: 9020331

108,00/stk 21,60 pr. kg
  • Alfix CeraFill 10 er en universal fugemasse - denne er i lysegrå
  • Kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten og kan bruges både inde og ude
  • Giver jævn og ensartet overflade og er til fugebredder på 2-10 mm
  • Der er 5 kg i posen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

108,00 /stk.

21,60/kg

Alfix rensevæske - 1 liter

83,00 /stk.

Alfix CeraFill 10 universalfuge - lysegrå

108,00 /stk.

21,60/kg

Alfix rensevæske - 1 liter

83,00 /stk.

2 Varer valgt

Samlet pris:

191,00 kr.

CeraFill fugemasse i lysegrå - 5 kg

Vand- og smudsafvisende universal fugemasse til fliser, klinker, mosaik og natursten med moderat eller ingen sugning. Alfix CeraFill 10 colour kan anvendes både inde og ude, og fugen har klare og intense farver. De vand- og smudsafvisende egenskaber giver lettere vedligeholdelse. Fugebredder fra 2-10 mm og er i farven lysegrå.

Alfix CeraFill leveres i 5 kg FSC certificeret pose, som er en miljøvenlig emballage. Samtidig har fugemassen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Specifikationer

Fugebredde 2-10 mm
Indhold 5 kg
Inde/ude Begge
Farve Lysegrå
Type Universal fugemasse